Psychologická ambulancia Trenčín - plekár psychológ, lekár Trenčiansky kraj

Psychologická ambulancia v Trenčíne | SAPIENTI SAT s.r.o.

V našom zariadení - psychologickej ambulancii so sídlom v Trenčíne, poskytujeme nasledovné služby:

- Psychodiagnostika dospelých
- Psychodiagnostika detí a mládeže
- Psychoterapia
- Poradenstvo v náročných životných situáciách
- Poradenstvo pre rodičov detí s výchovnými problémami a problémami v správaní
- Nácvik relaxačných techník
- Vyšetrenia psychickej spôsobilosti vodičov skupín B,C,D,E
- Vyšetrenia psychickej spôsobilosti vodičov VRZ
- Vyšetrenia psychickej spôsobilosti vodičov ADR
- Vyšetrenia psychickej spôsobilosti inštruktorov autoškôl
- Vyšetrenia psychickej spôsobilosti žiadateľov a držiteľov zbrojných preukazov
- Odborné poradenstvo pre vodičov v zmysle ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z.

>> psychológ - cenník <<     >> psychológ <<     >> kontakt <<

Odoslať priateľovi Odoslať priateľovi      Kontakt